Семинари

Фокусът на курса са семинарните теми, около които впоследствие се изграждат лекциите (чиято цел е да дадат историкофилософски контекст).

1. Първата задача на семинарите е да въведем и обсъдим понятието за съвременна култура (взето в максимално широк смисъл). Какво всъщност означава то?

2. Втората и по-важна задача е да бъдат детривиализирани някои типични съвременни проблеми на културата. За тази цел всяка година - в началото - ще бъдат подбирани две популярни теми, около които ще се оформят дискусиите през семестъра.

Ето и темите, от които може да се избира; в [ скоби ] е дадена годината, в която тази тема е разглеждана:

Хронология на темите