Отношението модерно - постмодерно

През зимния семестър на 2014 бяха използвани следните произведения, върху които се изграждаха семинарите (за изготвянето на самите лекции са използвани и допълнителни материали). Тези, които са в получер, бяха задължителното и минимално условие за прочитане от студентите:

Адорно, Теодор В. & Макс Хоркхаймер (1999) – Диалектика на Просвещението. Философски фрагменти, превод Стилиян Йотов; София: ГАЛ-ИКО, 339 с.

Дельоз, Жил & Феликс Гатари (2004) – Анти-Едип. Капитализъм и шизофрения, превод Антоанета Колева, поредица "Varius"; София: КХ, 540 с.

Дельоз, Жил & Феликс Гатари (2009a) – 1. въведение: Ризома, превод Антоанета Колева; – Хиляда плоскости. Капитализъм и шизофрения 2; София: КХ, с. 7-39

Дельоз, Жил & Феликс Гатари (2009b) – Хиляда плоскости. Капитализъм и шизофрения 2, превод Антоанета Колева, поредица "Varius"; София: КХ, 734 с.

Дерида, Жак (2001) – За граматологията, превод Жана Дамянова; София: ЛИК, 466 с.

Латур, Бруно (1994) – Никога не сме били модерни. Опит за симетрична антропология, превод Доминика Асенова-Янева, поредица "Критическа теория", под общата редакция на Лиляна Деянова; София: Критика и хуманизъм, 159 с.

Лиотар, Жан-Франсоа (1993a) – Отговор на въпроса: "Що е постмодерно?", превод Тони Николов; – Постмодерното, обяснено за деца. Кореспонденция 1982-1985 г.; София: ИК "Критика и хуманизъм", с. 9-22

Лиотар, Жан-Франсоа (1993b) – Постмодерното, обяснено за деца. Кореспонденция 1982-1985 г., превод Тони Николов, поредица "Социална критика", под общата редакция на Лиляна Деянова; София: ИК "Критика и хуманизъм", 118 с.

Лиотар, Жан-Франсоа (1996)Постмодерната ситуация. Изложение за състоянието на съвременното знание, превод Тони Николов, поредица "Философи на ХХ век", под общата редакция на Иванка Райнова; София: Наука и изкуство, 147 с.

Хабермас, Юрген (1999) – Философия на езика и социална теория. Избрани студии, превод Стилиян Йотов, редактор Красимир Стоянов; София: ЛИК, 273 с.

Aylesworth, Gary (2015) – Postmodernism; – The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2015 Edition), под редакцията на Edward N. Zalta, url = http://plato.stanford.edu/entries/postmodernism [последна промяна: 5 февруари 2015, достъп: 10 февруари 2015].

Williamson, Timothy (forthcoming) – How did we get here from there? The transformation of analytic philosophy; – Belgrade Philosophical Annual