"Краят на изкуството"

През зимния семестър на 2014 бяха използвани следните произведения, върху които се изграждаха семинарите (за изготвянето на самите лекции са използвани и допълнителни материали). Тези, които са в получер, бяха задължителното и минимално условие за прочитане от студентите:

Белтинг, Ханс (2001) – Епилози на изкуството или на история на изкуството, превод Гергана Фъркова; – Следистории на изкуството, редактор Ангел В. Ангелов & Ирина Генова; София: Сфрагида, с. 49-64

Ватимо, Джани (2004) – Смърт или залез на изкуството, превод Тодор Петков; – Краят на модерността. Нихилизъм и херменевтика в постмодерната култура; София: ИК Критика и Хуманизъм, с. 61-76

Данто, Артър (2001a) – Приближавайки края на изкуството, превод Милена Попова; – Следистории на изкуството, редактор Ангел В. Ангелов & Ирина Генова; София: Сфрагида, с. 11-28

Данто, Артър (2001b) – Три десетилетия след края на изкуството, превод Биляна Курташева; – Следистории на изкуството, редактор Ангел В. Ангелов & Ирина Генова; София: Сфрагида, с. 29-47

Лиотар, Жан-Франсоа (1999a) – Възвишеното и авангардът, превод Росица Пиронска; – Нечовешкото. Беседи за времето; София: СОНМ, с. 90-107

Лиотар, Жан-Франсоа (1999b) – Репрезентация, презентация, непрезентируемо, превод Росица Пиронска; – Нечовешкото. Беседи за времето; София: СОНМ, с. 119-128

Danto, Arthur C. (1986) – The Philosophical Disenfranchisement of Art; – The Philosophical Disenfranchisement of Art; New York: Columbia University Press, с. 1-22

Forsey, Jane (2001) – Philosophical Disenfranchisement in Danto's "The End of Art"; – The Journal of Aesthetics and Art Criticism, том 59, номер 4, есен 2001, с. 403-409

McEvilley, Thomas (2006) – Modernism, Post-Modernism, and the End of Art; – New England Review (1990-), том 27, номер 1, с. 129-148