Видео

Извън понятийните анализи и методологическата строгост на теоретичното изследване тук ще бъдат предоставяни и допълнителни материали, които представят по-игривата страна на културата. Те обхващат малка и обикновено странична част от посочената тема. Целта обаче е самите клипове да бъдат повод за дискусия и анализ.

Тема "Разколебаването на европейската културна доминация"

Тема "Изкуствен интелект и виртуална култура"

Тема "Полът и безполовите машини"

Повече информация за Клод Шанън и неговото хрумване. А това са подробни инструкции и допълнително видео как да се направи подобна (и по-усложнена) машина от лего.