Библиография

Представената библиография обхваща общото разглеждане на тематиката на курса и е само на български. Допълнителна библиография ще бъде предоставяна:

І. Основни антологии за семинарните занятия

ІІ. Отделни произведения и откъси от произведения за семинарните занятия