Семинари

Фокусът на курса са семинарните теми, около които впоследствие се изграждат лекциите (чиято цел е да дадат историкофилософски контекст).

1. Първата задача на семинарите е да въведем и обсъдим понятието за съвременна култура (взето в максимално широк смисъл). Какво всъщност означава то?
2. Втората и по-важна задача е да бъдат детривиализирани някои типични съвременни проблеми на културата. За тази цел всяка година - в началото - ще бъдат подбирани две популярни теми, около които ще се оформят дискусиите през семестъра.

Ето и темите, от които може да се избира; в скоби ] е дадена годината, в която тази тема е разглеждана:
 • Разделението на аналитична и континентална философия
 • „Краят на изкуството“ [ 2014 ]
 • Технологизацията и ролята на науката
 • „Визуалният обрат“
 • Универсалният език и компютрите
 • Космическата ера и трансхуманизмът
 • Висока и ниска култура; масовата култура
 • „Двете култури“ (Сноу)
 • Отношението модерно – постмодерно [ 2014 ]
 • Изкуствен интелект и виртуална култура
 • Глобализацията и световните войни
 • Проблемът за презентизма и ролята на историята
 • Полът и безполовите машини
 • Зараждането на екологията
 • Разколебаването на европейската културна доминация
 • ...
Хронология на темите
 1. През 2014 темите, които разглеждахме през зимния семестър, бяха: "Краят на изкуството" и Отношението модерно - постмодерно.